Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 2024 - 2027

Taakveld

Reserves (bedragen * 1.000; - = nadeel)

2024

2025

2026

2027

0.10

Toevoeging reserve organisatieontwikkeling

-36

-36

-36

-36

0.10

Toevoeging algemene reserve (rente)

-5

-5

-5

-5

0.10

Onttrekking reserve dekking kapitaallasten

218

225

205

205

0.10

Toevoeging reserve onderhoudswerkzaamheden schouwburg (23-FP-5.18 en 24-NB-5.2)

-202

-202

-202

-202

TOTAAL

-25

-18

-38

-38

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd