8.4. Transformatieplan sociaal domein

Voor een toekomstbestendig sociaal domein is het noodzakelijk dat we de zorg en ondersteuning anders organiseren. Voor het transformatieplan sociaal domein verwijzen wij naar het afzonderlijke, eerder aangeboden raadsadvies (zaaknummer: 3462621). De inhoudelijke en financiële vertaling ervan is verwerkt in deze begroting en treft u op hoofdlijnen in deze begroting aan in de paragrafen 5.1 Hengelo in verbinding en paragraaf 5.2.6 Sociaal domein. Er is een transformatie van het sociaal domein noodzakelijk om binnen de structurele financiële kaders (d.w.z. een meerjarig sluitende begroting) te blijven.

Dit afzonderlijk aangeboden transformatieplan geldt als onderlegger voor deze begroting.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd