Aanduiding van de lokale lastendruk

De lokale lastendruk omvat alle heffingen. We zijn in Nederland gewend om de lokale lastendruk te vergelijken door uit te gaan van de meest relevante heffingen: onroerende-zaakbelastingen, afvalstoffen- en rioolheffing. Het zijn belastingen en tarieven die ieder huishouden in een gemeente jaarlijks opgelegd krijgt. Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo) publiceert jaarlijks de Atlas van lokale lasten. Men vergelijkt daarin per gemeente de woonlasten van een woning met een voor die gemeente gemiddelde waarde. In de eerste tabel is nog geen rekening gehouden met de te kiezen variant in het waterprogramma en met beleidskeuzes die de Raadswerkgroep Afval nog kan maken. De tariefsaanpassingen voor de OZB, afval- en rioolheffing leiden voor een gemiddeld gezin (met eigen woning) tot de volgende woonlastenontwikkeling:

Soort heffing

2020

2021

2022

2023

2024

OZB Eigenaar

286,02

292,60

305,25

319,90

348,36

Afvalstoffenheffing (meerpersoons)

195,36

221,40

222,06

236,84

236,52

Rioolheffing

236,04

244,32

252,84

257,88

263,04

Totaal woonlasten

717,42

758,32

780,15

814,62

847,92

Eigenaar

0,9%

5,7%

2,9%

4,4%

4,1%

Huurder

0,4%

8,0%

2,0%

4,2%

1,0%

In de volgende tabel is rekening gehouden met een verwachte keuze van de gemeenteraad voor de medium variant (scenario hoog) van de 3 aangeboden scenario's in de rioolheffing.

Soort heffing

2020

2021

2022

2023

2024

OZB Eigenaar

286,02

292,60

305,25

319,90

348,36

Afvalstoffenheffing (meerpersoons)

195,36

221,40

222,06

236,84

236,52

Rioolheffing

236,04

244,32

252,84

257,88

267,96

Totaal woonlasten

717,42

758,32

780,15

814,62

852,84

Eigenaar

0,9%

5,7%

2,9%

4,4%

4,7%

Huurder

0,4%

8,0%

2,0%

4,2%

2,0%

In voorgaande tabellen is de afvalstoffenheffing 2024 gebaseerd op de kosten van de meest voorkomende afvalcombinatie: vast tarief, restafval storten in de ondergrondse afvalcontainer en groen in een 140 liter minicontainer.
Dit cijferbeeld wijkt af van de tarieven die Coelo in de tabellen hierna hanteert. Coelo gaat voor diftar-gemeenten uit van kilo's afval per inwoner conform CBS. CBS rapporteert met 2 jaren vertraging, wat in de huidige tendens van afvalvermindering ons afvalgedrag niet goed weergeeft.
In Nederland bedragen aandelen ozb-riool-afval in de woonlasten 38%-23%-39% (Coelo 2023, blz. 24). In Hengelo 41%-31%-28% (begroting 2024).

In onderstaande tabellen zijn de Coelo-cijfers 2023 opgenomen.

Woonlasten één- en meerpersoonshuishoudens met eigen woning

Eenpersoonshuishouden

Meerpersoonshuishouden

eigenaar 2023

rangorde

eigenaar 2023

rangorde

Almelo

€ 967

12

€ 1.011

12

Borne

€ 936

7

€ 967

9

Dinkelland

€ 862

4

€ 890

3

Enschede

€ 938

9

€ 966

8

Haaksbergen

€ 1.039

14

€ 1.039

13

Hellendoorn

€ 937

8

€ 937

7

Hengelo

€ 889

5

€ 928

6

Hof van Twente

€ 963

11

€ 1.003

11

Losser

€ 1.028

13

€ 1.059

14

Oldenzaal

€ 856

3

€ 892

4

Rijssen-Holten

€ 657

1

€ 708

1

Tubbergen

€ 779

2

€ 807

2

Twenterand

€ 940

10

€ 981

10

Wierden

€ 890

6

€ 915

5

Overijssel

€ 867

€ 896

Nederland

€ 8671

€ 9442

  1. bronvermelding COELO 2023 pp 101
  2. bronvermelding COELO 2023 pp 103

Woonlasten één- en meerpersoonshuishoudens met huurwoning

Eenpersoonshuishouden

Meerpersoonshuishouden

huurder 2023

rangorde

huurder 2023

rangorde

Almelo

€ 433

7

€ 477

7

Borne

€ 380

5

€ 410

5

Dinkelland

€ 401

6

€ 429

6

Enschede

€ 536

13

€ 565

12

Haaksbergen

€ 573

14

€ 573

14

Hellendoorn

€ 493

10

€ 493

9

Hengelo

€ 489

9

€ 528

11

Hof van Twente

€ 526

12

€ 566

13

Losser

€ 252

2

€ 283

2

Oldenzaal

€ 357

4

€ 393

4

Rijssen-Holten

€ 338

3

€ 389

3

Tubbergen

€ 176

1

€ 204

1

Twenterand

€ 440

8

€ 481

8

Wierden

€ 495

11

€ 521

10

Overijssel

€ 420

€ 448

Nederland

€ 3461

€ 4362

  1. bronvermelding COELO 2023 pp 111
  2. bronvermelding COELO 2023 pp 113

Elke gemeente heeft een andere opbouw van tarieven. De basisgegevens hiervoor zijn niet te herleiden in de openbare cijfers. Daarom kunnen we niet vergelijken op de onderdelen OZB, afval en riolering afzonderlijk.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd