6.1.4 Aanduiding van de lokale lastendruk

Onder gemeentelijke woonlasten verstaan we: onroerende-zaakbelastingen, afvalstoffen- en rioolheffing. Het zijn belastingen en tarieven die ieder huishouden in een gemeente jaarlijks opgelegd krijgt.
Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo) publiceert jaarlijks de Atlas van lokale lasten. Men vergelijkt daarin per gemeente de woonlasten van een woning met een voor die gemeente gemiddelde waarde. De tariefsaanpassingen voor de OZB, afval- en rioolheffing leiden voor een gemiddeld gezin (met eigen woning) tot de volgende woonlastenontwikkeling:

Soort heffing

2019

2020

2021

2022

2023

OZB Eigenaar

281,24

286,02

292,60

305,25

319,90

Afvalstoffenheffing (meerpersoons)

201,84

195,36

221,40

222,06

236,84

Rioolheffing

228,00

236,04

244,32

252,84

257,88

Totaal woonlasten

711,08

717,42

758,32

780,15

814,62

Eigenaar

0,2%

0,9%

5,7%

2,9%

4,4%

Huurder

-0,9%

0,4%

8,0%

2,0%

4,2%

In voorgaande tabel is de afvalstoffenheffing 2023 gebaseerd op de kosten van de meest voorkomende afvalcombinatie: vast tarief, grijs storten in de ondergrondse afvalcontainer en groen in een 140 liter minicontainer. Hierin is ook de nieuwe component biobox hoogbouw verwerkt. De lasten van de afvalbalie maken geen onderdeel uit van het tarief; deze zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening afval gebracht.
Dit cijferbeeld wijkt af van de tarieven die Coelo in de tabellen hierna hanteert. Coelo gaat voor diftar-gemeenten uit van kilo's afval per inwoner conform CBS. CBS rapporteert met 2 jaren vertraging, wat in de huidige tendens van afvalvermindering ons afvalgedrag niet goed weergeeft.
In Nederland bedragen aandelen OZB-RIO-AFV in de woonlasten 38%-24%-38% (Coelo 2022, blz. 18). In Hengelo 39%-32%-29% (begroting 2023). Voor de regio Twente is dit niet bekend.
In onderstaande tabellen zijn de Coelo-cijfers 2022 opgenomen.

Woonlasten één- en meerpersoonshuishoudens met eigen woning

Eenpersoonshuishouden

Meerpersoonshuishouden

eigenaar 2022

rangorde

eigenaar 2022

rangorde

Almelo

€ 943

11

€ 986

11

Borne

€ 884

7

€ 914

8

Dinkelland

€ 854

4

€ 883

4

Enschede

€ 927

10

€ 962

10

Haaksbergen

€ 973

13

€ 1.021

13

Hellendoorn

€ 902

8

€ 902

7

Hengelo

€ 860

5

€ 901

6

Hof van Twente

nb

nb

Losser

€ 960

12

€ 990

12

Oldenzaal

€ 828

3

€ 864

3

Rijssen-Holten

€ 615

1

€ 667

1

Tubbergen

€ 784

2

€ 813

2

Twenterand

€ 916

9

€ 957

9

Wierden

€ 863

6

€ 892

5

Overijssel

€ 835

€ 868

Nederland

€ 826

€ 904

Woonlasten één- en meerpersoonshuishoudens met huurwoning

Eenpersoonshuishouden

Meerpersoonshuishouden

huurder 2022

rangorde

huurder 2022

rangorde

Almelo

€ 421

8

€ 465

8

Borne

€ 353

4

€ 383

4

Dinkelland

€ 385

6

€ 415

6

Enschede

€ 531

14

€ 566

14

Haaksbergen

€ 511

13

€ 559

13

Hellendoorn

€ 477

11

€ 477

9

Hengelo

€ 464

9

€ 503

11

Hof van Twente

€ 489

12

€ 526

12

Losser

€ 245

2

€ 275

2

Oldenzaal

€ 362

5

€ 397

5

Rijssen-Holten

€ 325

3

€ 377

3

Tubbergen

€ 208

1

€ 237

1

Twenterand

€ 417

7

€ 458

7

Wierden

€ 465

10

€ 495

10

Overijssel

€ 411

€ 444

Nederland

€ 335

€ 424

Elke gemeenten heeft een andere opbouw van tarieven. De basisgegevens hiervoor zijn niet te herleiden in de openbare cijfers. Daarom kunnen we niet vergelijken op de onderdelen OZB, afval en riolering afzonderlijk.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd