8.11. Global Goals

Onderstaand overzicht geeft per begrotingsprogramma een visuele indruk op welke vier Global Goals de grootste focus ligt. Het is daarbij belangrijk om de kanttekening te plaatsen dat elk programma in meer of mindere mate wel een bijdrage levert aan elk van de doelen en dat dit niet een kwantitatieve meting betreft. Het overzicht biedt inzicht in de belangrijkste aandachtsgebieden die elk programma heeft en hoe die verdeeld zijn. Ook wordt duidelijk welke Global Goals in geen enkel programma specifieke aandachtspunten zijn en op welke Global Goals juist in meerdere programma’s de focus ligt.

Download PDF: global goals gemeente hengelo.pdf

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd