8.8. Tarieven sportaccommodaties

Met ingang van 1 januari 2023 gelden de volgende tarieven voor de huur van sportaccommodaties, deze tarieven zijn vrijgesteld van BTW voor amateursportorganisaties.

A.

SPORTVELDEN:

2023

I.

gebruik door sportverenigingen, per kalenderjaar

sportveld natuurgras

€ 3.612

oefengelegenheid (niet geschikt voor wedstrijden)

€ 1.829

cricketveld (2 velden, 4½ maanden, 1½ dag)

€ 581

beachvolleybalveld

€ 35

kunstgras:

voetbal

€ 15.220

korfbal

€ 1.946

hockey zand ingestrooid veld

€ 7.682

hockey waterveld

€ 14.531

hockey waterveld 100%

€ 27.555

hybride

€ 10.579

handbal

€ 6.115

II

gebruik door scholen

sportveld natuurgras (periode voor- of najaar onder schooltijd)

€ 448

III

incidenteel gebruik, per uur

sportveld natuurgras per uur sportvereniging of school

€ 45

sportveld kunstgras per uur sportvereniging of school

€ 90

sportveld natuurgras per uur andere gebruikers

€ 90

sportveld kunstgras per uur andere gebruikers

€ 179

beachvolleybalveld

€ 34,50

B.

ATLETIEKACCOMMODATIE FANNY BLANKERS KOEN-STADION:

2023

I

vergoeding door de plaatselijke atletiekverenigingen gezamenlijk per jaar

€ 15.871

II

vergoeding

per wekelijks uur per jaar

€ 1.515

incidenteel gebruik per uur sportvereniging of school

€ 56

incidenteel gebruik per uur andere gebruiker

€ 112

n.b. inclusief gebruik geluidsapparatuur stadion (en klein materiaal)

per uur bij een dagdeel van minimaal 4 uur

€ 35,50

III

vergoeding 4 loops inloop baan

hiervoor gelden dezelfde tarieven als BII

bij uitbreiding stadioncapaciteit wordt 50% korting verleend aan sportverenigingen

IV

sportkamer en wedstrijdsecretariaat

bij verhuur FBK-stadion is het gebruik van de sportkamer en het wedstrijdsecretariaat inclusief

sportkamer en wedstrijdsecretariaat zijn door sportverenigingen gratis te gebruiken

incidenteel en apart gebruik van sportkamer en wedstrijdsecretariaat door anderen

per uur

€ 16,50

per dagdeel

€ 54,50

C.

JACHTHAVEN:

2023

Voor voorzieningen ten behoeve van de roeisport per kalenderjaar

€ 1.816

D.

GYMNASTIEKLOKALEN:

2023

I

bij gebruik door Hengelose sportverenigingen, welke zijn aangesloten bij een landelijke of regionale overkoepelende sportorganisatie en door sportbonden

per wekelijks uur per maand (op basis van 9 maanden gebruik)

€ 55

per uur

€ 20

per uur sportvereniging korting

€ 13

II

bij gebruik door andere gebruikers

per wekelijks uur per maand (op basis van 9 maanden gebruik)

€ 86

per uur

€ 26

per uur commercieel korting

€ 19

gymlokaal als evenementruimte bij gebruik volgens voorwaarden

€ 80

III

opbergkasten

het gebruik van opbergkasten door sportverenigingen

€ 22

grote opbergkast per sportseizoen/schooljaar

€ 44

E.

SPORTHALLEN EN SPORTZALEN:

2023

I

sporthallen

A: gebruik door Hengelose sportverenigingen, welke zijn aangesloten bij een landelijke of regionale sportorganisatie en door sportbonden

maandag tot en met vrijdag per uur

€ 36

zaterdag en zondag per uur

€ 40

B: andere gebruikers

maandag tot en met vrijdag per uur

€ 44

zaterdag en zondag per uur

€ 51

C: opbergkasten

het gebruik van opbergkasten door sportverenigingen

kleine opbergkast per sportseizoen/schooljaar

€ 22

grote opbergkast per sportseizoen/schooljaar

€ 44

II

sportzalen

sportzaal Beckum - 50% van de geldende tarieven

A: gebruik door Hengelose sportverenigingen, welke zijn aangesloten bij een landelijke of regionale sportorganisatie en door sportbonden

maandag tot en met vrijdag per uur

€ 18

zaterdag en zondag per uur

€ 20

B: andere gebruikers

maandag tot en met vrijdag per uur

€ 22

zaterdag en zondag per uur

€ 25

sportzaal Groot Driene - 66,6% van de geldende tarieven

A: gebruik door Hengelose sportverenigingen, welke zijn aangesloten bij een landelijke of regionale sportorganisatie en door sportbonden

maandag tot en met vrijdag per uur

€ 24

zaterdag en zondag per uur

€ 27

B: andere gebruikers

maandag tot en met vrijdag per uur

€ 29

zaterdag en zondag per uur

€ 33

voor de categorie C IB kunnen burgemeester en wethouders afwijkende vergoedingen vaststellen

voor het gebruik van sporthallen en sportzalen door scholen ten behoeve van de lessen lichamelijke opvoeding wordt de vergoeding bepaald op het normbedrag dat jaarlijks door het Rijk wordt vastgesteld.

F.

TWENTEBAD:

I

normaal tarief recreatief zwemmen

2023

enkel bad, recreatief zwemmen, normaal tarief

€ 5

gezinskaart 4 personen, kinderen tot en met 16 jaar (1 volwassene 3 kinderen of 2 volwassenen 2 kinderen )

€ 18

10 baden kaart recreatief zwemmen

€ 45

bezoekers tot en met 2 jaar

€ 2

II

abonnementen

all-in lidmaatschap per 4 weken (1 persoon)

€ 20

all-in lidmaatschap jeugd per 4 weken (1 persoon tot en met 16 jaar)

€ 15

all-in lidmaatschap gezin per 4 weken

€ 40

all-in lidmaatschap 1 persoon gezinsabonnement recreatief per 4 weken

€ 30

gezinsabonnement recreatief zwemmen (jaarabonnement) per 4 weken

€ 20

grote groepen (vanaf 20 personen) - per persoon

€ 4

III

zwemlessen

SuperSpetters per les maandag tot en met vrijdag (incasso)

€ 8,80

SuperSpetters per les maandag tot en met vrijdag

€ 9,40

SuperSpetters per les zaterdag of zondag (incasso)

€ 9,50

SuperSpetters per les zaterdag of zondag

€ 10,50

SuperSpetterspakket maandag tot en met vrijdag

€ 750

SuperSpetterspakket zaterdag en zondag

€ 800

SuperSpetters Turbo

€ 900

inschrijving en startpakket zwemles

€ 25

SuperSpetters examen- en diplomapakket

€ 27,50

Sleepnet SuperSpetters per les

€ 7,50

IV

activiteiten

een all-in abonnement geeft onbeperkt toegang tot alle activiteiten

50+ Aquafit per les (inclusief consumptie)

€ 6

integratie gehandicapten per les

€ 6

baby zwemmen per les (1 ouder kind onder begeleiding)

€ 5

aanstaande moeders per les

€ 7

MediAqua per les (na intake)

€ 7,50

V

Uurtarief verhuur bassins (exclusief digitale tijdwaarneming)

A: wedstrijden

25 meter wedstrijdbad lokale verenigingen

€ 85

25 meter wedstrijdbad overige verenigingen

€ 95

50 meter wedstrijdbad lokale verenigingen

€ 126

50 meter wedstrijdbad overige verenigingen

€ 145

B: trainingen

25 meter wedstrijdbad lokale verenigingen

€ 70

25 meter wedstrijdbad overige verenigingen

€ 80

50 meter wedstrijdbad lokale verenigingen

€ 110

50 meter wedstrijdbad overige verenigingen

€ 130

50 meter wedstrijdbad per baan:

1 baan (mits er ander gebruik is, anders minimale afname van 2 banen)

€ 27

2 banen

€ 44

3 banen

€ 61

4 banen

€ 75

5 banen

€ 88

6 banen

€ 102

7 banen

€ 115

8 banen

€ 130

recreatiebad lokale verenigingen

€ 80

recreatiebad overige verenigingen

€ 95

familiebad

€ 65

instructiebad lokale verenigingen

€ 80

instructiebad overige verenigingen

€ 95

recreatiebad:

verenigingen

€ 80

recreatief

€ 166

VI

Ligweide en beachvelden per uur

beachveld abonnementhouders/verenigingen

€ 11,50

beachveld overig

€ 17

Ligweide voor activiteiten, uitgezonderd zwemmen (inclusief zwemmen geeft een meerprijs van €3,80 p.p.)

€ 11,50

VI

personeelsbegeleiding bij activiteiten

per persoon, per uur exclusief avond- en weekend toeslagen

€ 49

VII

gebruik door scholen

leerlingen van Hengelose scholen, die in schoolverband gebruik maken van het Twentebad betalen per leerling (bij groepen vanaf 20 deelnemers)

€ 4

VIII

gebruik vergaderruimtes en zorgruimtes

klein tot 12 personen (maatschappelijk / verenigingen)

€ 6,50

klein tot 12 personen (commercieel)

€ 10,50

groot tot 30 personen (maatschappelijk / verenigingen)

€ 11,50

groot tot 30 personen (commercieel)

€ 23,00

zorgruimte voor 2 personen (maatschappelijk / verenigingen)

€ 8,50

zorgruimte voor 2 personen (commercieel)

€ 17

IX

bijzondere gebruiksvoorwaarden en huisregels Twentebad

alle gebruik door middel van verhuur, abonnementen, zwemles, activiteiten recreatie enz. kan slechts indien akkoord wordt gegaan met de actuele gebruiksvoorwaarden en huisregels zoals die vermeld staan op www.twentebad.nl

het Protocol Vrolijk&Veilig is tevens van toepassing (www.twentebad.nl)

X

basisaanbod sport Hengelo Sport

deelnemende basisscholen in Hengelo betalen per kind in de groepen 3-8 voor schooljaar 2018-2019

€ 5

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd