Tarieven sportaccommodaties

Met ingang van 1 januari 2024 gelden de volgende tarieven voor de huur van sportaccommodaties, deze tarieven zijn vrijgesteld van BTW voor amateursportorganisaties.

Het gemeentelijke beleid is dat de sportparken en sportaccommodaties tegen 40% kostprijsdekkende huur verhuurd worden aan amateurverenigingen.

A.

SPORTVELDEN:

2024

A.1

gebruik door sportverenigingen, per kalenderjaar

sportveld natuurgras

€ 3.995,00

oefengelegenheid (niet geschikt voor wedstrijden)

€ 1.995,00

cricketveld (2 velden, 4½ maanden, 1½ dag)

€ 635,00

beachvolleybalveld

€ 37,50

kunstgras:

voetbal

€ 16.575,00

korfbal

€ 2.120,00

hockey zand ingestrooid veld

€ 8.365,00

hockey waterveld

€ 15.825,00

hockey waterveld 100%

€ 30.000,00

hybride

€ 11.525,00

handbal

€ 6.660,00

A.2

gebruik door scholen

sportveld natuurgras (periode voor- of najaar onder schooltijd)

€ 500,00

A.3

incidenteel gebruik, per uur

sportveld natuurgras voor sportverenigingen of scholen

€ 50,00

sportveld kunstgras voor sportverenigingen of scholen

€ 99,00

sportveld natuurgras overige gebruikers

€ 99,00

sportveld kunstgras overige gebruikers

€ 195,00

beachvolleybalveld

€ 39,00

B.

ATLETIEKACCOMMODATIE FANNY BLANKERS KOEN-STADION:

B.1

vergoeding door de plaatselijke atletiekverenigingen gezamenlijk per jaar

€ 17.285,00

B.2

vergoeding

per wekelijks uur per jaar

€ 1.650,00

incidenteel gebruik per uur sportvereniging of school

€ 61,00

incidenteel gebruik per uur andere gebruiker

€ 122,00

per uur bij een dagdeel van minimaal 4 uur

€ 45,00

B.3

sportkamer en wedstrijdsecretariaat

bij verhuur FBK-stadion is het gebruik van de sportkamer en het wedstrijdsecretariaat inclusief sportkamer en wedstrijdsecretariaat zijn door sportverenigingen gratis te gebruiken incidenteel en bij apart gebruik van sportkamer en wedstrijdsecretariaat door anderen gelden de volgende tarieven

per uur

€ 18,00

per dagdeel

€ 59,00

C.

JACHTHAVEN:

Voor voorzieningen ten behoeve van de roeisport per kalenderjaar

€ 1.995,00

D

GYMNASTIEKLOKALEN:

D.1

bij gebruik door Hengelose sportverenigingen, welke zijn aangesloten bij een landelijke of regionale overkoepelende sportorganisatie en door sportbonden

per wekelijks uur per maand (op basis van 9 maanden gebruik)

€ 60,00

per uur

€ 22,00

per uur sportvereniging korting

€ 15,00

D.2

bij gebruik door andere gebruikers

per wekelijks uur per maand (op basis van 9 maanden gebruik)

€ 95,00

per uur

€ 29,00

gymlokaal als evenementruimte bij gebruik volgens voorwaarden per uur

€ 95,00

D.3

opbergkasten

het gebruik van opbergkasten door sportverenigingen

€ 25,00

grote opbergkast per sportseizoen/schooljaar

€ 49,00

E.

SPORTHALLEN EN SPORTZALEN:

E.1

sporthallen

A: gebruik door Hengelose sportverenigingen, welke zijn aangesloten bij een landelijke of regionale sportorganisatie en door sportbonden

maandag tot en met vrijdag per uur

€ 39,50

zaterdag en zondag per uur

€ 44,00

B: andere gebruikers

maandag tot en met vrijdag per uur

€ 48,00

zaterdag en zondag per uur

€ 55,50

C: het gebruik van opbergkasten door sportverenigingen

kleine opbergkast per sportseizoen/schooljaar

€ 25,00

grote opbergkast per sportseizoen/schooljaar

€ 49,00

E.2

sportzalen

sportzaal Beckum: gebruik door Hengelose sportverenigingen, welke zijn aangesloten bij een landelijke of regionale sportorganisatie en door sportbonden

maandag tot en met vrijdag per uur

€ 19,50

zaterdag en zondag per uur

€ 22,00

Sportzaal Beckum: andere gebruikers

maandag tot en met vrijdag per uur

€ 24,00

zaterdag en zondag per uur

€ 27,75

sportzaal Groot Driene: gebruik door Hengelose sportverenigingen, welke zijn aangesloten bij een landelijke of regionale sportorganisatie en door sportbonden

maandag tot en met vrijdag per uur

€ 26,00

zaterdag en zondag per uur

€ 29,50

Sportzaal Groot Driene: andere gebruikers

maandag tot en met vrijdag per uur

€ 32,00

zaterdag en zondag per uur

€ 36,00

voor het gebruik van sporthallen en sportzalen door scholen ten behoeve van de lessen lichamelijke opvoeding wordt de vergoeding bepaald op het normbedrag dat jaarlijks door het Rijk wordt vastgesteld.

D.

TWENTEBAD:

D.1

recreatief zwemmen

recreatief zwemmen, los kaartje

€ 6,00

recreatief zwemmen los kaartje daluren*

€ 5,50

gezinskaart 4 personen, kind t/m 16 jaar (min 2 kinderen en min 1x 18+)

€ 21,50

gezinskaart 4 personen, daluren*, kind t/m 16 jaar (min 2 kinderen en min 1x 18+)

€ 19,50

10 baden kaart recreatief zwemmen

€ 51,00

bezoekers tot en met 2 jaar

€ 2,00

D.2

abonnementen

all-in lidmaatschap* (1 persoon)

€ 21,00

all-in lidmaatschap jeugd* (1 persoon tot en met 17 jaar)

€ 17,50

all-in lidmaatschap gezin*

€ 40,00

all-in lidmaatschap 1 persoon + gezinsabonnement recreatief*

€ 30,00

gezinsabonnement recreatief zwemmen* (jaarabonnement)

€ 20,00

grote groepen (vanaf 20 personen) - per persoon

€ 4,50

Studententarief (alleen met geldige collegekaart)

€ 12,50

*www.twentebad.nl voor voorwaarden

D.3

zwemlessen

SuperSpetters per les maandag tot en met vrijdag (incasso)

€ 9,50

SuperSpetters per les zaterdag of zondag (incasso)

€ 10,50

SuperSpetterspakket maandag tot en met vrijdag

€ 800,00

SuperSpetterspakket zaterdag en zondag

€ 850,00

SuperSpetters Turbo

€ 950,00

inschrijving en startpakket zwemles

€ 29,00

SuperSpetters examen- en diplomapakket

€ 27,50

zwemles volwassenen en oudere kinderen per les

€ 12,00

zwemles op maat, woonachtig in Hengelo

€ 9,50

zwemles op maat, woonachtig buiten Hengelo

€ 28,50

D.4

activiteiten

een all-in abonnement geeft onbeperkt toegang tot alle activiteiten

50+ Aquafit per les (inclusief consumptie)

€ 6,50

integratie gehandicapten per les

€ 6,00

baby zwemmen per les (1 ouder kind onder begeleiding)

€ 5,50

aanstaande moeders per les

€ 7,50

MediAqua per les (na intake)

€ 8,00

D.5

Uurtarief verhuur bassins (exclusief digitale tijdwaarneming)

A: wedstrijden

25 meter wedstrijdbad lokale verenigingen

€ 85,00

25 meter wedstrijdbad overige verenigingen

€ 95,00

50 meter wedstrijdbad lokale verenigingen

€ 126,00

50 meter wedstrijdbad overige verenigingen

€ 145,00

B: trainingen

25 meter wedstrijdbad lokale verenigingen

€ 70,00

25 meter wedstrijdbad overige verenigingen

€ 80,00

50 meter wedstrijdbad lokale verenigingen

€ 110,00

50 meter wedstrijdbad overige verenigingen

€ 130,00

50 meter wedstrijdbad per baan:

1 baan (mits er ander gebruik is, anders minimale afname van 2 banen)

€ 30,00

2 banen

€ 50,00

3 banen

€ 70,00

4 banen

€ 80,00

5 banen

€ 92,00

6 banen

€ 110,00

7 banen

€ 120,00

8 banen

€ 139,00

recreatiebad lokale verenigingen

€ 90,00

recreatiebad overige verenigingen

€ 100,00

familiebad

€ 70,00

instructiebad lokale verenigingen

€ 85,00

instructiebad overige verenigingen

€ 100,00

recreatiebad:

verenigingen

€ 90,00

recreatief

€ 200,00

D.6

Ligweide en beachvelden per uur

beachveld abonnementhouders/verenigingen

€ 12,50

beachveld overig

€ 19,00

Ligweide voor activiteiten, uitgezonderd zwemmen

€ 12,50

Ligweide voor activiteiten, inclusief zwemmen

D.7

personeelsbegeleiding bij activiteiten

per persoon, per uur exclusief avond- en weekend toeslagen

€ 50,00

D.8

gebruik door scholen

leerlingen van Hengelose scholen, die in schoolverband gebruik maken van het Twentebad betalen per leerling (bij groepen vanaf 20 deelnemers)

€ 4,40

D.9

gebruik vergaderruimtes en zorgruimtes

klein tot 12 personen (maatschappelijk / verenigingen)

€ 7,50

klein tot 12 personen (commercieel)

€ 12,50

groot tot 30 personen (maatschappelijk / verenigingen)

€ 12,50

groot tot 30 personen (commercieel)

€ 25,00

zorgruimte voor 2 personen (maatschappelijk / verenigingen)

€ 9,00

zorgruimte voor 2 personen (commercieel)

€ 18,00

D.10

bijzondere gebruiksvoorwaarden en huisregels Twentebad

alle gebruik door middel van verhuur, abonnementen, zwemles, activiteiten recreatie enz. kan slechts indien akkoord wordt gegaan met de actuele gebruiksvoorwaarden en huisregels zoals die vermeld staan op www.twentebad.nl

het Protocol Vrolijk&Veilig is tevens van toepassing (www.twentebad.nl)

D.11

basisaanbod sport Hengelo Sport

deelnemende basisscholen in Hengelo betalen per kind in de groepen 3-8 voor schooljaar

€ 5,00

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd