8.5. Verbonden partijen en vertegenwoordiging

In het overzicht worden de volgende afkortingen gebruikt:

GR

Gemeenschappelijke regeling

Publieke rechtspersoon op grond van de Wet op de Gemeenschappelijke regelingen

OL

Openbaar lichaam

Gemeenschappelijke regeling met een geleed bestuur (algemeen en dagelijks bestuur)

AB

Algemeen bestuur

Hoogste en besluitvormend orgaan in en publieke rechtspersoon

DB

Dagelijks bestuur

Dagelijks besluit voorbereidend orgaan in de rechtspersoon

BC

Bestuurscommissie

Bestuur van een activiteitendomein binnen een rechtspersoon

PFB

Portefeuillehoudersberaad

(Voor)overlegstructuur van portefeuillehouders t.b.v. inspraak van gemeenten

ALV

Algemene ledenvergadering

Hoogste en besluitvormend orgaan in een vereniging

AVA

Alg. vergadering van aandeelhouders

Hoogste en besluitvormend orgaan in een aandelenvennootschap

1. Gemeenschappelijke regelingen

Naam rechtspersoon (of onderdeel)

Juridische vorm

Orgaan

Vertegen-woordigd door

Plaats-vervanger

Veiligheidsregio Twente

Gemeenschappelijke regeling - openbaar lichaam

Algemeen Bestuur

Schelberg

Freriksen

Dagelijks Bestuur

-

-

Samen Twente

Gemeenschappelijke regeling - openbaar lichaam

Algemeen Bestuur

Bruggink

Luttikholt

Dagelijks Bestuur

Bruggink

Recreatieschap Twente

Bedrijfsvoerings- organisatie

Bestuur

Gerrits

Steen

Sociaal Werk- en leerbedrijf Midden- Twente

Gemeenschappelijke regeling - openbaar lichaam

Algemeen Bestuur

Gerrits en Freriksen

Bruggink

Dagelijks Bestuur

Gerrits

Stadsbank Oost- Nederland

Gemeenschappelijke regeling - openbaar lichaam

Algemeen Bestuur

Freriksen

Luttikholt

Dagelijks Bestuur

-

-

Crematoria Twente

Gemeenschappelijke regeling - openbaar lichaam

Algemeen Bestuur

Gerrits

Steen

Dagelijks Bestuur

-

-

Regionaal Bedrijventerrein Twente

Gemeenschappelijke regeling - openbaar lichaam

Algemeen Bestuur

Gerrits en Steen

Bruggink en Freriksen

Dagelijks Bestuur

Gerrits

Omgevingsdienst Twente

Gemeenschappelijke regeling - openbaar lichaam

Algemeen Bestuur

Schelberg

Bruggink

Dagelijks Bestuur

-

-

Gemeentelijk Belastingkantoor Twente

Gemeenschappelijke regeling - openbaar lichaam

Algemeen Bestuur

Steen

Gerrits

Dagelijks Bestuur

-

-

Recreatieschap Twente

Bedrijfsvoerings- organisatie

Bestuurslid

Gerrits

Steen

2. Overige verbonden partijen

Naam rechtspersoon (of onderdeel)

Juridische vorm

Orgaan

Vertegen-woordigd door

Plaats-vervanger

Twente Board

3-O Samenwerking

(vanuit Boss wisselend)

-

Bestuurlijk Overleg Sociaal Economische Structuur versterking (BOSS)

Regionaal afstemmingsoverleg tbv Twente Board

Regionaal overleg

Gehele college (afhankelijk van de inhoud)

Cf. vervangingsregeling

BNG Bank N.V.

Deelneming in vennootschappen

AvA

Steen

Gerrits

Twence B.V.

Deelneming in vennootschappen

AvA

Gerrits

Freriksen

Enexis Holding N.V.

Deelneming in vennootschappen

AvA

Gerrits

Steen

Warmtenetwerk Hengelo B.V.

Deelneming in vennootschappen

AvA

Gerrits

Bruggink

Warmtebedrijf Hengelo B.V.

Deelneming in vennootschappen

AvA

Gerrits

Bruggink

CotW Mobiliteit

Coalition of the Willing

PHO

Steen

Gerrits

CotW Milieu, Duurzaamheid & Afval

Coalition of the Willing

PHO

Bruggink

Freriksen

CotW Twentse Kracht

Coalition of the Willing

PHO

Freriksen

Schelberg

CotW IT Platform Twente

Coalition of the Willing

PHO

Freriksen

Schelberg

PHO Arbeidsmarkt

PHO

Freriksen

Schelberg

Coordinatieoverleg Gebiedsagenda Oost

Gerrits

Steen

Portefeuillehouders overleg Sport

PFO

Bruggink

Luttikholt

Kennispunt Twente

Netwerk organisatie

GR Samen Twente

Freriksen

Schelberg

Eurocities

Netwerk organisatie

Portefeuilleafhankelijk

Euregio

Gemeenschappelijke regeling naar Duits recht

Algemeen Bestuur

Volgt nog (n.a.v. raadvoordracht)

Cf. vervangingsregeling

Dagelijks Bestuur

Schelberg

Cf. vervangingsregeling

Districtelijk Veiligheidsoverleg Twente

Schelberg

Freriksen

Samenwerking sociale zaken (Borne, Haaksbergen en Hengelo)

Centrumgemeente regeling

Portefeuille - houdersoverleg

Freriksen

Schelberg

Samenwerking ICT Hengelo

Centrumgemeente regeling

Portefeuille - houdersoverleg

Freriksen

Schelberg

Vereniging van Gemeentelijke Aandeelhouders Noord Nederland (VEGANN)

Verenigingen - stichtingen

Alv

Gerrits

Steen

De "Overijsselse Ombudsman"

Verenigingen - stichtingen

Schelberg

Freriksen

Havenbedrijf Twente

Samenwerking Almelo, Enschede, Hengelo, Hof van Twente en Lochem

Steen

Gerrits

Programmering bedrijven- terreinen Twente

Samenwerking Prov. Overijssel + 14 Twentse gemeenten

Portefeuille - houdersoverleg

Gerrits

Steen

Twente Milieu N.V.

Deelneming in vennootschappen

Gerrits

Steen

Provincie Overijssel Uitvoeringscommis sie Enschede-Zuid

Commissie van de provincie Overijssel

Gerrits

Steen

Cultuurconvenant Oost Nederland

Overige verbonden partijen

Luttikholt

Bruggink

Pact van Twickel

Overige verbonden partijen

Gerrits

Steen

Regiegroep Nieuwe Energie Overijssel

Overige verbonden partijen

Bruggink

Luttikholt

RES Regionale Energiestrategie Twente

Bruggink

Luttikholt

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd