8.1.1 Mutaties in de reserves

Nr

Reserve

31-12-

vermeer-

vermin-

31-12-

vermeer-

vermin-

31-12-

vermeer-

vermin-

31-12-

vermeer-

vermin-

31-12-

2022

dering

dering

2023

deringen

dering

2024

dering

dering

2025

dering

dering

2026

101

Algemene reserve

45.388

671

4.104

41.955

5

4.130

37.830

5

1.216

36.619

823

10

37.432

150

Algemene reserve grondexploitatie

21.397

3.907

1.687

23.617

4.707

1.317

27.007

6.802

2.242

31.567

3.894

738

34.723

Algemene reserves

66.785

4.578

5.791

65.572

4.712

5.447

64.837

6.807

3.458

68.186

4.717

748

72.155

313

Vereveningsreserve binnenstad

55

-

-

55

-

-

55

-

-

55

-

-

55

314

Reserve ruimtelijke kwaliteit binnenstad

197

-

125

72

-

-

72

-

-

72

-

-

72

320

Reserve dekking kapitaallasten

5.425

-

215

5.210

-

215

4.995

-

215

4.780

-

195

4.585

327

Reserve vastgoedbedrijf

3.213

-

134

3.079

-

124

2.955

-

124

2.831

-

124

2.707

328

Reserve duurzaamheid

326

-

-

326

-

-

326

-

-

326

-

-

326

329

Reserve Duurzaam Veilig

133

-

-

133

-

-

133

-

-

133

-

-

133

332

Reserve bodemsanering

3.971

90

135

3.926

90

1.415

2.601

90

135

2.556

90

90

2.556

334

Reserve Proeftuin de Nijverheid Aardgasvrij

4.400

-

-

4.400

-

-

4.400

-

-

4.400

-

-

4.400

335

Reserve TOZO

4.750

-

1.219

3.531

-

1.167

2.364

-

906

1.458

-

797

661

336

Reserve ondernemersfonds

1.200

-

-

1.200

-

-

1.200

-

-

1.200

-

-

1.200

350

Reserve onderhoudswerkzaamheden Schouwburg

688

688

688

688

-

-

688

371

Reserve decentralisatie-uitkeringen

1.580

-

949

631

-

-

631

-

-

631

-

-

631

372

Reserve organisatieontwikkeling

894

30

40

884

30

27

887

30

-

917

30

-

947

374

Reserve groencompensatie bomenverordening

339

-

-

339

-

-

339

-

-

339

-

-

339

375

Reserve projecten bestrijding jeugdwerkloosheid

4

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

398

Reserve onderhoud buurtcentra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bestemmingsreserves

27.175

120

2.821

24.474

120

2.948

21.646

120

1.380

20.386

120

1.206

19.300

Totaal reserves

93.960

4.698

8.612

90.046

4.832

8.395

86.483

6.927

4.838

88.572

4.837

1.954

91.455

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd