Mutaties in de reserves

Nr

Reserve

31-12-

vermeer-

vermin-

31-12-

vermeer-

vermin-

31-12-

vermeer-

vermin-

31-12-

vermeer-

vermin-

31-12-

2023

dering

dering

2024

deringen

dering

2025

dering

dering

2026

dering

dering

2027

101

Algemene reserve

69.621

5

10.247

59.379

3.675

1.216

61.838

5

2.761

59.082

5

800

58.287

150

Algemene reserve grondexploitatie

22.784

3.835

1.877

24.742

5.410

2.430

27.722

3.522

809

30.435

3.451

815

33.071

Algemene reserves

92.405

3.840

12.124

84.121

9.085

3.646

89.560

3.527

3.570

89.517

3.456

1.615

91.358

313

Vereveningsreserve binnenstad

55

-

-

55

-

-

55

-

-

55

-

-

55

314

Reserve ruimtelijke kwaliteit binnenstad

86

-

-

86

-

-

86

-

-

86

-

-

86

320

Reserve dekking kapitaallasten

5.064

300

218

5.146

-

225

4.921

-

205

4.716

-

205

4.511

327

Reserve vastgoedbedrijf

2.541

-

370

2.171

-

40

2.131

-

40

2.091

250

40

2.301

328

Reserve duurzaamheid

851

-

-

851

-

312

539

-

167

372

-

-

372

329

Reserve Duurzaam Veilig

85

-

-

85

-

-

85

-

-

85

-

-

85

332

Reserve bodemsanering

4.200

-

45

4.155

-

1.325

2.830

-

-

2.830

-

-

2.830

334

Reserve Proeftuin de Nijverheid Aardgasvrij

4.571

-

-

4.571

-

-

4.571

-

-

4.571

-

-

4.571

335

Reserve TOZO

3.295

-

982

2.313

-

747

1.566

-

637

929

-

656

273

336

Reserve ondernemersfonds

1.180

-

50

1.130

-

50

1.080

-

50

1.030

-

50

980

337

Reserve vluchtelingen

8.771

-

1.500

7.271

-

-

7.271

-

-

7.271

-

-

7.271

338

Reserve Hengelose Energie maatschappij

120

-

-

120

-

-

120

-

-

120

-

-

120

350

Reserve onderhoudswerkzaamheden Schouwburg

2.005

202

-

2.207

202

-

2.409

202

-

2.611

202

-

2.813

367

Reserve onderwijshuisvesting

-

800

-

800

1.200

-

2.000

800

-

2.800

800

-

3.600

370

Reserve aanjaagbudget talentopgave

-

5.000

-

5.000

-

-

5.000

-

-

5.000

-

-

5.000

371

Reserve nog uit te voeren werken/activiteiten

4.879

6

90

4.795

-

230

4.565

-

48

4.517

-

-

4.517

372

Reserve organisatieontwikkeling

361

36

24

373

36

-

409

36

-

445

36

-

481

374

Reserve compensatiefonds Bomenverordening

262

-

-

262

-

-

262

-

-

262

-

-

262

375

Reserve projecten bestrijding jeugdwerkloosheid

15

-

-

15

-

-

15

-

-

15

-

-

15

398

Reserve onderhoud buurtcentra

40

-

-

40

-

-

40

-

-

40

-

-

40

Bestemmingsreserves

38.381

6.344

3.279

41.446

1.438

2.929

39.955

1.038

1.147

39.846

1.288

951

40.183

Totaal reserves

130.786

10.184

15.403

125.567

10.523

6.575

129.515

4.565

4.717

129.363

4.744

2.566

131.541

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd