Mutaties in de voorzieningen

Nr

Voorzieningen

31-12-

vermeer-

vermin-

31-12-

vermeer-

vermin-

31-12-

vermeer-

vermin-

31-12-

vermeer-

vermin-

31-12-

2023

dering

dering

2024

deringen

dering

2025

dering

dering

2026

dering

dering

2027

503

Voorziening pensioen wethouders

7.050

387

272

7.165

387

272

7.280

387

272

7.395

387

272

7.510

509

Voorziening Spaarverlof

512

Voorziening Complexen derden

17.360

237

-

17.597

-

17.597

-

-

-

-

-

-

-

522

Voorziening wachtgeld Muziekschool re-organisatie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

536

Voorziening Samenwerking schoolbesturen Primair Onderwijs

814

-

-

814

-

-

814

-

-

814

-

-

814

Verplichtingen en risico's

25.224

624

272

25.576

387

17.869

8.094

387

272

8.209

387

272

8.324

533

Voorziening onderhoud vastgoed

2.768

1.371

2.105

2.034

1.371

1.030

2.375

1.371

996

2.750

1.371

645

3.476

537

Voorziening onderhoud haven

547

51

128

470

51

78

443

51

103

391

51

85

357

Onderhoudsegalisatie

3.315

1.422

2.233

2.504

1.422

1.108

2.818

1.422

1.099

3.141

1.422

730

3.833

508

Voorziening Riolering

4.379

2.042

2.300

4.121

2.372

2.400

4.093

2.629

2.500

4.222

2.906

2.600

4.528

510

Voorziening gebiedsgericht grondwaterbeleid

1.754

-

-

1.754

-

-

1.754

-

-

1.754

-

-

1.754

511

Voorziening afval

2.079

-

128

1.951

-

78

1.873

-

103

1.770

-

85

1.685

Derden beklemende middelen

8.212

2.042

2.428

7.826

2.372

2.478

7.720

2.629

2.603

7.746

2.906

2.685

7.967

Totaal voorzieningen

36.751

4.088

4.933

35.906

4.181

21.455

18.632

4.438

3.974

19.096

4.715

3.687

20.124

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd