8.1.3 Mutaties in de voorzieningen

Nr

Voorzieningen

31-12-

vermeer-

vermin-

31-12-

vermeer-

vermin-

31-12-

vermeer-

vermin-

31-12-

vermeer-

vermin-

31-12-

2022

dering

dering

2023

deringen

dering

2024

dering

dering

2025

dering

dering

2026

503

Voorziening pensioen wethouders

6.725

387

272

6.840

387

272

6.955

387

272

7.070

387

272

7.185

512

Voorziening Complexen derden

16.627

260

-

16.887

267

-

17.154

-

17.154

-

-

-

-

522

Voorziening wachtgeld Muziekschool re-organisatie

79

-

-

79

-

-

79

-

-

79

-

-

79

536

Voorziening Samenwerking schoolbesturen Primair Onderwijs

1.360

-

-

1.360

-

-

1.360

-

-

1.360

-

-

1.360

Verplichtingen en risico's

24.791

647

272

25.166

654

272

25.548

387

17.426

8.509

387

272

8.624

533

Voorziening onderhoud vastgoed

2.768

1.412

1.672

2.508

1.413

983

2.938

1.413

1.145

3.206

1.413

963

3.656

537

Voorziening onderhoud haven

515

51

128

438

51

78

411

51

103

359

51

85

325

Onderhoudsegalisatie

3.283

1.463

1.800

2.946

1.464

1.061

3.349

1.464

1.248

3.565

1.464

1.048

3.981

508

Voorziening riolering

1

2.208

2.200

9

2.387

2.300

96

2.696

2.400

392

2.939

2.500

831

510

Voorziening gebiedsgericht grondwaterbeleid

1.754

-

-

1.754

-

-

1.754

-

-

1.754

-

-

1.754

511

Voorziening afval

1.268

-

150

1.118

-

-

1.118

-

-

1.118

-

-

1.118

Derden beklemende middelen

3.023

2.208

2.350

2.881

2.387

2.300

2.968

2.696

2.400

3.264

2.939

2.500

3.703

Totaal voorzieningen

31.097

4.318

4.422

30.993

4.505

3.633

31.865

4.547

21.074

15.338

4.790

3.820

16.308

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd