Doelen

Het overstijgende doel van risicomanagement is dat de consequenties van onze keuzes worden overzien en daar bewust gerichte actie op zetten, zodat we als gemeente onze doelstellingen bereiken. De indicatoren zijn erop gericht dat de gemeente voldoende financiële weerbaarheid heeft om tegenvallers te kunnen opvangen.

Bereiken?

Doen?

1. Aandacht voor strategisch risicomanagement

Focus op grote maatschappelijk en strategische opgaven zoals verwoordt in onze koers en collegeprogramma.

Bij het werken aan deze strategische opgaven is het van belang om aan te geven wat de belangrijkste risico’s zijn die het realiseren van de opgave mogelijk in de weg kunnen staan en hoe de gevolgen van de risico’s kunnen worden beheerst.

Dit heeft aandacht in de uitvoering van het nieuwe risicomanagementbeleid. Er is een nieuwe aanpak voor de risicodialogen. Er wordt gewerkt aan het proces voor het continu managen van risico's.

2. De implementatie van een risicomanagement-systeem

Naast strategische en externe risico’s zijn er te voorkomen risico’s in onze kernprocessen. Een nieuw systeem is aanbesteed en wordt geïmplementeerd eind 2023 en in 2024 breed in gebruik worden genomen. Het ondersteunt risicomanagement op alle niveaus en geeft meer inzicht in de mate waarin we in control zijn op de verschillende soorten risico’s.

3. Aandacht voor integrale control

Hierin gaat het om het herkennen en beoordelen van risico’s met bijbehorende gevolgen op o.a. op het gebied van financiën, juridisch, privacy, HR of informatieveiligheid en het vaststellen van eventuele beheersmaatregelen. In algemene zin is er (meer) aandacht voor integrale benadering van control, waarin een stap verder wordt gezet waar het gaat om integraal advies over risico’s en beheersing en de samenwerking met vakinhoudelijke collega’s.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd