6.2.2 Doelen

Het overstijgende doel van risicomanagement is dat we de consequenties van onze keuzes overzien en daar gericht actie op zetten, zodat we onze doelstellingen bereiken. De indicatoren zijn erop gericht dat de gemeente voldoende financiële weerbaarheid heeft om tegenvallers te kunnen opvangen.

Bereiken?

Doen?

1. Aandacht voor strategisch risicomanagement

Focus op grote maatschappelijk en strategische opgaven zoals verwoordt in onze koers en collegeprogramma.

Bij het werken aan deze strategische opgaven is het van belang om aan te geven wat de belangrijkste risico’s zijn die het realiseren van de opgave mogelijk in de weg kunnen staan en hoe de gevolgen van de risico’s kunnen worden beheerst.

Dit heeft aandacht in het nieuwe risicomanagementbeleid.

2. Nieuw risicomanagement-beleid 2023-2026

We werken verder aan bewustwording van de functie en meerwaarde van integraal risicomanagement. Het nieuwe risicomanagementbeleid schept hiervoor de kaders. Begin 2023 wordt deze voorgelegd aan de raad ter besluitvorming.

3. De implementatie van een risicomanagement-systeem

Naast strategische en externe risico’s zijn er te voorkomen risico’s in onze kernprocessen. Een nieuw systeem wordt onderzocht en naar verwachting geïmplementeerd in 2023. Het ondersteunt risicomanagement op alle niveaus en geeft meer inzicht in de mate waarin we in control zijn op de verschillende soorten risico’s.

4. Aandacht voor integrale control

Hierin gaat het om het herkennen en beoordelen van risico’s met bijbehorende gevolgen op o.a. op het gebied van financiën, juridisch, privacy, HR of informatieveiligheid en het vaststellen van eventuele beheersmaatregelen. In algemene zin hebben we (meer) aandacht voor integrale benadering van control, hierin willen we een stap verder zetten waar het gaat om integraal advies over risico’s en beheersing en de samenwerking met vakinhoudelijke collega’s.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd