6.1.1 Geraamde inkomsten

Belasting- en premieopbrengst naar overheidslaag 2022

Van elke euro die huishoudens en bedrijven in Nederland aan belastingen en sociale premies betalen gaat in 2022 3,3 % naar gemeenten (2021: 3,7%). De decentrale overheden nemen samen 4,7% % voor hun rekening (2021: 5,2 %), het Rijk int 95,3 % (2021: 94,8 %) .

De volgende heffingsbijdragen zijn opgenomen in deze begroting.

Heffingsbedragen gemeente Hengelo

Heffing

Begroot 2021

Werkelijk 2021

Begroot 2022

Begroot 2023

Ongebonden heffingen

26.936

26.709

28.702

30.103

OZB eigenaren woning

11.091

11.166

11.940

12.540

OZB eigenaren niet-woning

7.949

8.009

8.366

8.792

OZB gebruikers niet-woning

5.331

5.295

5.573

5.824

Parkeerbelasting

1.585

1.456

1.812

1.891

Hondenbelasting

525

526

541

565

Precariobelasting

312

170

322

337

Toeristenbelasting

143

87

148

154

Gebonden heffingen

22.426

23.405

23.328

24.901

Rioolheffing

9.900

10.088

10.407

10.859

Afvalstoffenheffing

8.122

8.553

8.415

9.273

Leges omgevingsvergunning

1.921

2.353

1.959

2.047

Leges burgerzaken (incl. rijksleges)

903

1.181

931

1.035

Begraafrechten

523

577

539

563

Havengelden

475

391

490

497

BIZ

250

7

258

269

Marktgelden

151

121

156

163

Rioolaansluitrecht

93

90

96

100

Leges overig

88

44

77

95

Totaal heffing

49.362

50.114

52.030

55.004

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd