Geraamde inkomsten

Belasting- en premieopbrengst naar overheidslaag

Overheden leggen belastingen op aan inwoners. Onderstaande afbeelding geeft weer welk aandeel van de totale heffingen naar de verschillende overheidsinstellingen gaan.

bron: Coelo 2023

De volgende heffingsbedragen zijn opgenomen in deze begroting.

Heffing

Begroot 2022

Werkelijk 2022

Begroot 2023

Begroot 2024

Ongebonden heffingen

28.702

28.015

30.103

32.811

OZB eigenaren woning

11.940

11.952

12.540

13.900

OZB eigenaren niet-woning

8.366

8.298

8.792

9.649

OZB gebruikers niet-woning

5.573

5.462

5.824

6.342

Parkeerbelasting

1.812

1.334

1.891

1.819

Hondenbelasting

541

544

565

565

Precariobelasting

322

345

337

368

Toeristenbelasting

148

80

154

168

Gebonden heffingen

23.328

24.882

24.846

26.973

Rioolheffing

10.407

10.542

10.859

11.070

Afvalstoffenheffing

8.415

8.816

9.218

9.218

Leges omgevingsvergunning

1.959

2.893

2.047

2.245

Leges burgerzaken (incl. rijksleges)

931

1.231

1.035

2.391

Begraafrechten

539

640

563

618

Havengelden

490

326

497

451

BIZ

258

177

269

266

Marktgelden

156

129

163

138

Rioolaansluitrecht

96

74

100

109

Horeca, terrassen, evenementen etc.

79

Naheffingsaanslagen parkeren

300

Leges overig

77

54

95

88

Totaal heffing

52.030

52.897

54.949

59.784

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd