Nieuw beleid Zomernota 2023-2027

In de Zomernota 2023-2027 is in paragraaf 6.3 het totaaloverzicht aan nieuw beleid gepresenteerd. Op basis van de aangenomen amendementen en moties zijn daar in financiële zin nog drie mutaties als nieuw beleid aan toegevoegd. Deze beide onderdelen worden in onderstaand totaaloverzicht getoond:

Nummer1

Omschrijving nieuw beleid

2024

2025

2026

2027

24-NB-2.1

Actualiseren parkeerbeleid en beëindigen Shop en Go

-35

25

25

25

24-NB-2.2

Opstellen actieplan fiets 2024-2030

-60

24-NB-2.3

Toegankelijkheid bushaltes

-6

-6

-6

24-NB-2.4

Tunnel Amerikalaan

-17

-17

-17

24-NB-2.5

Herinrichting winkelcentrum Groot Driene en rotonde Laan van Driene P.C. Hooftlaan

-18

-18

24-NB-2.6

Strategische advisering Mobiliteit

-133

-133

-133

24-NB-3.1

Investeringsgerichte aanpak bedrijventerreinen

b.n.

b.n.

b.n.

b.n.

24-NB-3.2

Revitalisering bedrijventerrien Timmersveld

-50

-50

24-NB-5.1

1Twente toekomstplan

-164

-164

24-NB-5.2

Hijsinstallatie schouwburg Hengelo

-52

-52

-52

-52

24-NB-5.3

Stichting Storkiaan 10 kunstwerken in Hart van Zuid

-24

24-NB-5.4

Voetbalacademie

-115

-115

-115

24-NB-5.5.A

Kinderboerderij Weusthag bedrijfsvoering

-74

-63

-53

-13

24-NB-5.5.B

Kinderboerderij Weusthag investering

-177

-177

-177

24-NB-5.6

Drinkwatertappunten

-8

-9

-10

-11

24-NB-5.7

Groenadviseur/stadsecoloog

-121

-121

-121

24-NB-5.8

Uitvoeringsprogramma cultuurrregio Twente 2023-2028

-10

-41

-51

-51

24-NB-6.1

Jongerenperspectief fonds

b.n.

b.n.

24-NB-6.2

Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

-218

24-NB-6.3

Inzet stadsdeelregie

-242

-242

-242

-242

24-NB-6.4

Strategische adviescapaciteit

-517

-517

-517

24-NB-6.5

Wijkgericht werken / versterken leefbare wijken

-279

24-NB-6.6

Lerende uitvoeringspraktijk en klachtencoördinator

b.n.

b.n.

b.n.

b.n.

24-NB-6.7

Inwonersinitiatief de Windhoek

b.n.

24-NB-6.8

Toekomstbestendige wijkwelzijnsvoorziening in Slangenbeek

-48

-77

-77

-77

24-NB-6.9

Actieplan toegankelijkheid

-53

-53

-53

-53

24-NB-6.10

MFA Beckum - optie 2

-250

-200

-200

-200

24-NB-7.1

Handhaving afvaldump

b.n.

b.n.

b.n.

b.n.

24-NB-7.2

Extra uren beleid afval

b.n.

b.n.

b.n.

b.n.

24-NB-7.3

Mobiel milieupark

b.n.

b.n.

b.n.

b.n.

24-NB-8.1

Spoorzone Hengelo Enschede (SHE)

-200

-200

-200

-200

24-NB-8.2

Personeel fysiek domein

-682

-682

-682

-682

24-NB-8.3

Goad Ett'n in en um Hengel

-13

-13

24-NB-8.4

Starterslening

-20

-27

-35

5

24-NB-8.5

Personeel landelijk gebied

-254

-254

24-NB-9.1

Verduurzamen maatschappelijk vastgoed

-1

-83

-165

-288

24-NB-9.2

Dienstverlening - basisscenario

-294

-294

-294

24-NB-9.3

Bewonersparticipatie en kindinclusie - basisscenario

-115

-115

-115

24-NB-9.4

Aanjaagbudget Talentopgave (aantrekken, boeien, binden, ontwikkelen)

-5.000

24-NB-9.7

Uitbreiding budget datagedreven sturing

-348

-198

-198

-198

24-NB-9.8

Uitbreiding recruitment

-272

-272

-272

24-NB-9.9

Project- en programmacontrol

-242

-242

-242

-242

Subtotaal nieuw beleid

-9.729

-4.342

-4.070

-2.662

Amendement en moties Zomernota 2023-2027:

Amendement bevriezen tarief hondenbelasting (C01-A02)

-50

-50

-50

-50

Motie Laat de beiaard klinken (C01-M03)

b.n.

Motie Motiemarkt (C01-M08)

b.n.

Totaal nieuw beleid

-9.779

-4.392

-4.120

-2.712

  1. - = nadeel; bedragen * € 1.000

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd