8.1.5 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 2023 - 2026

Taakveld

Reserves (bedragen * 1.000; - = nadeel)

2023

2024

2025

2026

0.10

Toevoeging reserve bodemsanering

-90

-90

-90

-90

0.10

Onttrekking reserve bodemsanering

90

90

90

90

0.10

Toevoeging reserve organisatieontwikkeling

-30

-30

-30

-30

0.10

Onttrekking reserve vastgoedbedrijf

134

124

124

124

0.10

Toevoeging algemene reserve (rente)

-5

-5

-5

-5

0.10

Onttrekking reserve dekking kapitaallasten

215

215

215

195

TOTAAL

314

304

304

284

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd