Totaal overzicht baten en lasten

Totaaloverzicht (bedragen × € 1.000)

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Baten

361.421

374.251

363.592

378.056

359.915

348.666

Onttrekkingen aan reserves

31.483

30.108

15.402

6.575

4.718

2.565

Baten

392.904

404.359

378.994

384.631

364.633

351.232

Lasten

-336.582

-365.394

-368.339

-373.089

-361.467

-349.430

Toevoegingen aan reserves

-39.066

-38.978

-10.184

-10.523

-4.565

-4.744

Lasten

-375.648

-404.372

-378.524

-383.612

-366.032

-354.174

Resultaat na bestemming

17.256

-13

471

1.019

-1.399

-2.942

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd