Baten en lasten per programma

Baten en lasten per programma

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Resultaat voor bestemming

Baten

1 Veiligheid

149

88

98

98

98

98

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

1.136

1.056

1.118

1.118

1.118

1.118

3 Economie

1.431

6.445

2.634

2.615

2.946

3.030

4 Onderwijs

5.991

4.566

4.265

3.968

3.491

3.438

5 Sport, cultuur en recreatie

7.239

8.515

7.772

7.903

7.876

7.876

6 Sociaal domein

55.606

65.122

49.476

49.760

50.795

52.127

7 Volksgezondheid en milieu

23.841

27.394

27.103

26.446

26.626

26.916

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

24.946

24.708

19.053

30.882

27.000

15.268

9 Bestuur en ondersteuning

241.084

236.357

252.073

255.267

239.965

238.796

Baten

361.421

374.251

363.592

378.056

359.915

348.666

Lasten

1 Veiligheid

-9.132

-10.292

-10.944

-10.941

-10.941

-10.941

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

-10.167

-11.175

-13.047

-13.238

-13.371

-13.440

3 Economie

-2.451

-7.723

-4.127

-4.108

-4.490

-4.573

4 Onderwijs

-12.548

-12.524

-12.522

-12.586

-12.352

-12.644

5 Sport, cultuur en recreatie

-28.258

-31.453

-31.494

-31.896

-31.564

-31.552

6 Sociaal domein

-163.321

-173.577

-175.254

-170.439

-166.708

-166.810

7 Volksgezondheid en milieu

-26.216

-29.570

-30.015

-30.913

-29.594

-29.698

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

-26.405

-27.756

-23.022

-33.858

-29.604

-17.817

9 Bestuur en ondersteuning

-58.083

-61.325

-67.914

-65.111

-62.843

-61.954

Lasten

-336.582

-365.394

-368.339

-373.089

-361.467

-349.430

Resultaat voor bestemming

24.839

8.857

-4.747

4.967

-1.552

-764

Mutaties reserves

Onttrekkingen aan reserves

9 Bestuur en ondersteuning

31.483

30.108

15.402

6.575

4.718

2.565

Onttrekkingen aan reserves

31.483

30.108

15.402

6.575

4.718

2.565

Toevoegingen aan reserves

9 Bestuur en ondersteuning

-39.066

-38.978

-10.184

-10.523

-4.565

-4.744

Toevoegingen aan reserves

-39.066

-38.978

-10.184

-10.523

-4.565

-4.744

Mutaties reserves

-7.583

-8.870

5.218

-3.948

153

-2.179

Resultaat na bestemming

17.256

-13

471

1.019

-1.399

-2.942

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd