Algemene dekkingsmiddelen

Het overzicht van algemene dekkingsmiddelen

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

1. Lokale heffingen

32.811

33.364

33.570

33.721

2. Gemeentefondsuitkering

199.645

202.648

187.621

186.653

3. Dividend

890

850

850

850

4. Saldo financieringsfunctie

788

791

646

313

5. Overige algemene dekkingsmiddelen

435

435

435

435

Totaal

234.569

238.088

223.122

221.972

In de gemeentefondsuitkering is voor de jaren 2024 tot en met 2027 de stelpost 'BTW compensatiefonds' voor een structureel bedrag van € 1,56 miljoen opgenomen. Daarnaast is in de gemeentefondsuitkering de stelpost 'Uitkomst onderzoek jeugdzorg' voor de jaren 2026 en 2027 geraamd voor respectievelijk € 1,46 miljoen en € 1,08 miljoen. Voor een uitgebreide toelichting op beide onderdelen zie paragraaf 4.3 Overige ontwikkelingen, risico's en financiële positie.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd