1. Inleiding

Het financieel portaal

De gemeentebegroting is digitaal beschikbaar in het financieel portaal van de gemeente Hengelo (link: https://financien.hengelo.nl).

Raadsbehandeling

De behandeling van de Beleidsbegroting vindt plaats in de oordeelsvormende politieke markt van 25 oktober a.s.. De raadsvergadering over de Beleidsbegroting vindt plaats op 9 november a.s..

Hengelo, 27 september 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo

Download PDF: Publieksvriendelijke beleidsbegroting

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd